Workshops Tafelopstellingen en grensbewustzijn

Workshop Tafelopstellingen en grensbewustzijn 1

Deze dag gaan we aan de slag met tafelopstellingen, gebaseerd op systemisch opstellen. Een opstelling is een uiterlijke representatie van het innerlijke beeld van de persoon in de context van het systeem waartoe hij of zij behoort.
Letterlijk vertaald is een tafelopstelling een methode om een systeem op een tafel neer te zetten door middel van fysieke materialen, poppetjes, blokjes, stenen, je kan er bijna alles voor gebruiken.

Een tafelopstelling kan worden ingezet als een interventie voor een individuele coachsessie, maar ook zeer bruikbaar in groeps-- en teamverband. Iedereen zet zijn systeem neer vanuit eigen gevoel en interpretatie.
Een tafelopstelling geeft een zeer krachtig inzicht vanuit elk perspectief, m.a.w een driedimensionale kijk op het systeem.

 

Aan bod komt o.a.

-Theorie en Basisprincipes van een tafelopstelling

- Inzet bij coaching individueel, met teams in organisaties, verschillende werkvormen
-Neerzetten van je eigen opstelling, en het bespreken hiervan
-Vraagstelling bij tafelopstellingen
-Zelf begeleiden van een tafelopstelling en jouw rol als coach/ begeleider
-Waarnemen en verslaglegging van een tafelopstelling

-Basisbegrippen van het Grensbewustzijn (inleiding naar de Masterclass)

‘Bekijk het eens van de andere kant…’

Een tafelopstelling bied jou ruimte als coach, trainer, begeleider, opsteller etc.., om zowel vanuit ‘het moment’ te werken, of de opstelling te laten ‘rusten’ en vanuit het geplaatste beeld/ systeem een interventie op te pakken, verdiepende vragen te stellen, of een bewustzijnsmoment in te bouwen.

De kosten voor de workshop bedragen € 165 excl. BTW, inbegrepen is een uitgebreide cursusmap en naslagwerk, lunchbuffet en gehele dag koffie, thee en water.

Aan het einde van de dag ontvang je het certificaat.

Aan de opleiding Tafelopstellingen en ik-grens bewustzijn zijn 6 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie treft u aan op: www.NOBCO.nl

 

 

© 2018 kijk nu