Inzicht in de patronen van je team of organisatie

Organisatie- en teamopstellingen

Wens je jouw blik te verruimen en jouw organisatie te verstevigen? Loopt het binnen een team wat stroef? Of krijgen je medewerkers te maken met een nieuwe ambitie, verandertraject of fusie? Een organisatieopstelling of teamopstelling helpt je aan heldere inzichten in structuren en systemen, die de sleutel vormen tot succes en effectieve communicatie.

Binnen een organisatie of team zijn een aantal systemische wetmatigheden van kracht die zorgen voor succes, welzijn en werkplezier. Veelal zijn dit verborgen en onbewuste dynamieken die niet gemakkelijk te beschrijven zijn, maar duidelijk zichtbaar worden in een opstelling.

De verborgen dynamiek in een organisatie of team krijgt letterlijk een stem door middel van een systemische opstelling. Deze inzichtelijke tool is gebaseerd op binding, ordening en balans, welke gelden voor iedereen uit het systeem en ook de diensten of producten die hieruit voortkomen.

Afhankelijk van de vraag wordt een maatwerk team- of organisatieopstelling aangeboden met daarbij behorende materialen. Naast het werken in de opstelling in groepsverband gaan we veelal aan de slag met houten blokken. Dit geeft niet alleen een inzichtelijk en duidelijk driedimensionaal beeld, het is ook nog eens leuk en interactief!

 

Wat levert het op?

Een organisatie- of teamopstelling is een eenvoudige maar doeltreffende manier om systemische inzichten in organisatorische processen te krijgen. Je leert doelen stellen en behalen, de ander beter in te schatten en te motiveren, non-verbale communicatie herkennen en weerstanden overbruggen.

De resultaten

  • Herstel van de disbalans 
  • Complementair zijn aan elkaar en het systeem 
  • Meer inzicht in potentieel van het team, organisatie en individu
  • Succesvoller en effectiever communiceren

Voor wie?

Een organisatieopstelling of teamopstelling is geschikt voor iedereen die wil werken aan het verstevigen van zijn of haar organisatie of de eigen rol binnen het team. Ook professionals die zich willen verdiepen in systemisch werk binnen organisaties en teams kunnen deelnemen: van managers, organisatieadviseurs en ondernemers tot project- en teamleiders, HR/P&O-professionals en re-integratiecoaches. 

Kosten

Een organisatie en/of teamopstelling is altijd maatwerk. Neem contact met me op, dan vertel ik je graag meer over de mogelijkheden en kosten.

 

“De som is meer dan het geheel der delen”

Ervaringen

De opstellingsmiddag heeft ons als MT een stap verder gebracht, aan het eind van de dag kwamen tot een concretisering van onze ambitie, en zelfs hebben we hier de volgende dag operationele acties aan kunnen formuleren.
R. van de Voort
Opleidingsmanager Hogeschool Leiden
Verrassend wat er o.a. met het gebruik van blokken gezegd wordt en wordt opengelegd. Een leuke ontwikkeling in Soft-Skills, het heeft me getriggerd tot meer verdieping! Martijn is erg betrokken bij de groep!
J. Verhoeven
Financieel directeur Meyer beheer-Horeca