Kijk-foto-14.jpg
007-180122 nobco-logoPE-Vignet-v3-1.jpg

Opleiding Tafelopstellingen en GrensINzicht (4 dagen)

COVID-19: we werken in een grote ruimte waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is, er desinfectie aanwezig en indien nodig alle overige voorzieningen zoals bepaald door het RIVM.

In deze intensieve en praktische opleiding leer je werken met tafelopstellingen en grensINzicht, vanuit systemisch perspectief. Een opstelling is een uiterlijke representatie van het innerlijke beeld van de cliënt. Dit in de context van het systeem waartoe hij of zij behoort.
Letterlijk vertaald is een tafelopstelling een methode om een systeem op tafel neer te zetten door middel van fysieke materialen, poppetjes, blokjes, stenen, je kan er bijna alles voor gebruiken.

Een tafelopstelling kan worden ingezet als een interventie voor een individuele coachsessie, maar ook zeer bruikbaar in groeps-en teamverband. Iedereen zet zijn systeem neer vanuit eigen gevoel en interpretatie.
Een tafelopstelling geeft een zeer krachtig inzicht vanuit elk perspectief, m.a.w een driedimensionale kijk op het systeem en bied jou ruimte als begeleider, om zowel vanuit ‘het moment’ te werken, of de opstelling te laten ‘rusten’ en vanuit het geplaatste beeld- systeem verdiepende vragen te stellen, of een bewustzijnsmoment in te bouwen.

In een GrensINzicht opstelling kijken we naar de innerlijke ruimte van de cliënt. deze is opgebouwd uit verschillende elementen.

Elk van deze elementen is met elkaar verbonden, en geven inzicht waar onderliggende dynamiek van de vraag en problemen liggen. Een zeer effectieve methode, en zeer toepasbaar d.m.v. de tuinmodel.

Voor wie

Systemisch opstellers, mediators, pedagogen, agogen, therapeuten, leerkrachten en begeleiders in het onderwijs, psychologen,

maatschappelijk werkers, psychosociaal begeleiders, sociaal wijkwerkers, homeopaten, artsen, psychiaters, HRM-functionarissen, alle professionele coaches, trainers en begeleiders in persoonlijke ontwikkeling.

 

Dag 1+2

- Theorie en basisprincipes van het systemisch werk

- Basisbegrippen bij een tafelopstelling

- Inzet bij coaching individueel, teams en organisaties (verschillende werkvormen)
- Neerzetten en evaluatie van je eigen opstelling
- Vraagstelling bij tafelopstellingen​

- Coach Attitude en basishouding

- Non-verbale communicatie

- Thuiswerkopdracht 

- En natuurlijk veel samen oefenen

Dag 3 +4

- Evaluatie Thuiswerkopdracht 

- Theorie GrensINzicht

- Functies van onze grens

- Neerzetten en evaluatie van je eigen GrensINzicht opstelling

- Vraagstelling in een GrensINzicht opstelling

- Voorbereiding, diagnostiek en proces van een GrensINzicht opstelling

- Compassie en empathie 

- Evaluatie opleiding en uitreiking certificaat

Resultaten na de opleiding

Zelf begeleiden van een tafelopstelling met jouw rol als coach/ begeleider

Waarnemen en verslaglegging van een tafelopstelling

Gebruiken van het tuinmodel 

Je kunt zelf een grensINzicht opstelling begeleiden

De juiste vragen stellen

Vanuit een mindful perspectief je cliënt begeleiden

​​

De kosten voor de opleiding bedragen € 795 excl. BTW, inbegrepen is een uitgebreide cursusmap en naslagwerk

en gehele dag koffie en thee. Aan het einde van de 4-daagse ontvang je het certificaat.

Aan de opleiding Tafelopstellingen en grensINzicht zijn 18 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie treft u aan op: www.NOBCO.nl

Opleidingsdata

Dag 1: Vrijdag 28 mei

Dag 2: Zaterdag 29 mei

Dag 3: Vrijdag 18 juni

Dag 4: Zaterdag 19 juni

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: nabij 's Hertogenbosch

Maximaal 12 deelnemers

Ja, ik schrijf me in voor de opleiding tafelopstellingen (4 dagen)

Bedankt voor je aanmelding voor de opleiding tafelopstellingen (3 dagen). Je bericht is verzonden. KijkNu neemt snel contact met je op.

Op de inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van kijk nu van toepassing